Terapia uzależnienia od narkotyków

Prywatne leczenie narkomanii- psychoterapia uzależnienia od narkotyków.

W naszym ośrodku psychoterapii leczenia, terapii uzależnień Osada Empatia prowadzimy psychoterapię uzależnienia od narkotyków. Osada Empatia przeznaczona jest dla osób uzależnionych od różnego rodzaju substancji psychoaktywnych. Terapia narkotykowa jest złożonym procesem terapeutycznym. W naszym ośrodku terapii uzależnień Osada Empatia psychoterapia narkotykowa prowadzona jest w oparciu o najnowsze standardy leczenia.

Narkomania- definicje, przyczyny, objawy

Czym jest narkomania, uzależnienie od narkotyków?

Uzależnienie od narkotyków czy innym bliżej nieokreślonych substancji psychoaktywnych  traktowane jest jako choroba. Narkomania jest chorobą która wyniszcza organizm fizycznie jak i psychicznie. Uzależnienie od narkotyków to zażywanie, nadużywanie substancji chemicznych bardzo często niewiadomego czyli niebezpiecznego pochodzenia. Według wielu osób którzy zajmują się leczeniem uzależnienia, uzależnienie to utrata umiejętności funkcjonowania między człowiekiem a światem, między człowiekiem a jego środowiskiem społecznym, rodzinnym. Narkomania jest chorobą przewlekłą w której dominuje zażywanie substancji psychoaktywnych i wszystko co jest z nimi związane.

Substancje narkotykowe na:

 • Narkotyki tłumiące( Opiaty, leki)
 • Narkotyki pobudzające ( Amfetamina, mefedron, kokaina)
 • Narkotyki halucynogenne (LSD, Grzyby)
 • Marihuana –Posiada właściwości tych wszystkich rodzajów narkotyków.

 

Przyczyny uzależnienia od narkotyków:

Przyczyn dlaczego ludzie uzależniają się od narkotyków można doszukiwać w predyspozycjach psychologicznych, społecznych i genetycznych. Zażywanie różnego rodzaju substancji psychoaktywnych zmienia się wraz z różnymi trendami. W dzisiejszych czasach różnego rodzaju substancje stymulujące są najczęściej zażywane.

 

Objawy uzależnienia od narkotyków i innych substancji chemicznych bliżej nie określonych:

Objawami uzależnienia od substancji psychoaktywnych, narkotyków i innych substancji chemicznych są:

 • Silne pragnienie przyjmowania narkotyku, substancji.
 • Trudności w kontrolowaniu podczas przyjmowania narkotyków, substancji. Rozpoczęcie, zakończenie oraz ilości przyjmowanych narkotyków.
 • Fizjologiczne objawy odstawienne. Często występujące po nagłym przerwaniu zażywania jak również mogą też wystąpić gdy stężenie narkotyków lub innych substancji w organizmie się zmniejszy.
 • Zmiana tolerancji w ilości spożywanych substancji. Częstym objawem jest zwiększenie ilości i częstotliwości przyjmowanych środków narkotycznych.
 • Zaniedbywanie innych źródeł przyjemności czy zainteresowań. Duża koncentracja czasu na zażywanie narkotyków bądź leczenie objawów abstynencyjnych.
 • Zażywanie substancji psychoaktywnych pomimo wiedzy o szkodliwym działaniu.

Uzależnienie fizyczne:

Objawy fizycznego uzależnienia od narkotyków to: zaburzenia układu odpornościowego, zaparcia, wyniszczenie organizmu, zaburzenia koordynacji ruchowej, spowolnienie ruchowe, osłabienie siły mięśni, wysypki skórne, brak apetytu, zaburzenia seksualne, drżenie kończyn, oczopląs, drżenie mięśniowe, powikłania w układzie krążenia, oddechowym i nerwowym, przewlekłe zapalenie krtani, kaszel, przekrwione spojówki, wychudzenie, bladość skóry, krwawienie z nosa.

Uzależnienie psychiczne:

Objawy uzależnienia psychicznego od narkotyków to : Wahania nastroju, apatia, stany lękowe, spowolnienie myślenia i mowy, osłabienie pamięci, zaburzenia koncentracji uwagi, labilność emocjonalna, obniżenie nastroju, myśli samobójcze, napady agresji, zaburzenia snu, drażliwość, urojenia, omamy, zaburzenia toku myślenia, przerzutność uwagi, zaburzenia zachowania, upośledzenie zdolności rozwiązywania problemów i planowania przyszłości, brak motywacji, zobojętnienie uczuciowe, zaburzenia intelektu, impulsywność.

Najpopularniejsze rodzaje narkotyków.

Pochodne konopi:

Zażywanie konopi może powodować  lepsze samopoczucie, euforię, uspokojenie, senność. Mogą również pojawić się zmiany percepcyjne i sensoryczne. Po przyjęciu znacznych ilości marihuany i zawartej w niej substancji psychoaktywnej THC mogą pojawić się halucynacje. Najczęstszą formą uzależnienia jest uzależnienie psychiczne, uzależnienie fizyczne nie występuje.

Występuje Zależność pomiędzy przyjmowaniem marihuany a zaburzeniami funkcji poznawczymi, ruchowych. Osoby które są uzależnione od marihuany przejawiają trudności w funkcjonowaniu społecznym np.

– zobojętnienie,

– apatia,

– trudności w przyswajaniu nowych wiadomości,

– brak celów życiowych,

– zespół amotywacyjny.

 

Narkotyki pobudzające, amfetamina, kokaina, i inne nowe substancje psychoaktywne

Substancje pobudzające powodują wzrost ciśnienia krwi , rozkurcz mięśni gładkich, przyspieszenie akcji serca , przyspieszenie oddechu i przemiany materii, podwyższenie ciepłoty ciała, pobudzenie ruchowe, wzmożoną aktywność umysłową. Narkotyki pobudzające bardzo silnie uzależniają psychicznie. Bardzo szybko zwiększa się tolerancja. Podczas odstawienia występuje wzmożona senność, łaknienie. Przy długotrwałym zażywaniu może dojść do wady serca, udaru, uszkodzeniu mózgu, mogą pojawić się halucynacje słuchowo-wzrokowe.

Narkotyki z grupy opiaty – opioidy:

To bardzo szybko uzależniające narkotyki zarówno psychicznie jak i fizycznie. Szybko rosnąca tolerancja na substancje jest częstym powodem nagłych przedawkowań. Opiaty, opioidy działają tłumiąco na centralny układ nerwowy. Przedawkowanie tych substancji objawia się śpiączką, spadkiem ciśnienia krwi, zwolnieniem pracy serca, liczby oddechów aż do ustania czynności życiowych. Do substancji opiatowych zalicza się opium, morfinę, kodeinę, a także syntetyczne substancje od nich pochodnych jak heroina czy mepedrine czyli demerol.

Substancje halucynogenne:

Najbardziej popularne środki halucynogenne to LSD, meskalina, psylocybina, grzyby halucynogenne. Większość tych substancji jest pochodnymi substancji roślinnych. Najczęstsze efekty dotyczą wrażeń percepcyjnych, dotykowych lub słuchowych. Objawy psychiczne utrzymują się przeważnie parę godzin. Objawy fizyczne to np. rozszerzenie źrenic, wzrost ciśnienia tętniczego, nudności, ślinotok, wzrost ciepłoty ciała, przyspieszenie czynności pracy serca, drżenia mięśniowe. Do najczęstszych przykrych skutków halucynogennych zalicza się ostrą reakcję psychotyczną, tzw. BAD trip – zła podróż, w której to osoba ulega silnej panice wywołanej wrażeniem utraty zmysłów. Niektóre zaburzenia percepcyjne mogą prowadzić do samobójstwa.

Nowe substancje psychoaktywne:

Są to związki chemiczne w dużej części nie zbadane. Substancje z których wytwarza się nowe narkotyki nigdy nie zostały zbadane pod kontem szkodliwości. Działanie nowych substancji psychoaktywnych wpływa na układ nerwowy i układ sercowo- naczyniowy. Po zatruciu organizmu po zażyciu nowych narkotyków w badaniach laboratoryjnych wyniki pokazują wiele różnego rodzaju substancji chemicznych często bliżej nie scharakteryzowanych.

Syntetyczne kanabinomimetyki:

– Nowe związki psychostymulujące pochodne Katynonu, amfetaminy, oksazoliny, benzofuranu, piperazyny.

– Nowe substancje halucynogenne. Syntetyczne związki psychoaktywne bliżej nie określone

– Nowe substancje opioidowe głównie pochodne fentanylu

– Leki dostępne bez recepty. Różnego rodzaju leki na kaszel, katar i inne substancje które są stosowane w innym celu niż medycznym a zawierają dekstometorfan, pseudoefedrynę, kodeinę, benzydamine.

 

Skutki uzależnienia od narkotyków i innych substancji chemicznych

Zażywanie środków psychoaktywnych w tym narkotyków może powodować wiele objawów psychopatologicznych. Uzależnienie od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych powoduje zmiany w procesach poznawczych i motywacyjnych. Skutki uzależnienia w sferach:

 1. psychicznych
 2. somatycznych
 3. społecznych

 

Skutki psychiczne:

Wahania nastroju, apatia, stany lękowe, osłabienie pamięci, zaburzenia koncentracji uwagi, labilność emocjonalna, myśli samobójcze, zaburzenia snu, zaburzenia zachowania, urojenia, omamy, brak motywacji do działania, depresja i zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne takie jak schizofrenia.

Skutki somatyczne:

Spowolnienie ruchowe, zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie siły mięśni, zaburzenia seksualne, uszkodzenie układu oddechowego, układu krążenia i nerwowego, zapalenie górnych dróg oddechowych, wychudzenie, choroby zakaźne jak HIV czy HCV.

 

Skutki społeczne:

Zanik zainteresowań, zaniedbywanie obowiązków, izolacja społeczna, degradacja społeczna.

Fazy uzależnienia.

Faza 1.

Tutaj można zaobserwować między innymi pobudzenie bądź spowolnienie psychoruchowe, znikanie z domu, zmiana towarzystwa, kłamstwa dotyczące np. samopoczucia czy miejsca pobytu. Tutaj  rozpoczyna się też gratyfikacja pewnego stylu życia, poglądów, różnego rodzaju ruchów społecznych propagujących zażywanie narkotyków.

Faza 2.

W tej fazie osoba już coraz bardziej staje się nieobecna, wycofana. Nie daje powiedzieć niczego złego innym na temat substancji psychoaktywnych. Zaniedbania jakie można zaobserwować na tym etapie to np. opuszczanie szkoły, pracy, zaniedbania związane z wychowaniem dzieci czy funkcjonowaniem w domu. Stopniowy brak zainteresowania czymkolwiek co kiedyś sprawiało przyjemność. Pojawiają się niezrozumiałe wybuchy złości i ogólna niestabilność emocjonalna. Mogą pojawić się kradzieże. Częste nieprzespane noce powodują zakrwawienie oczu, bladość skóry, przemęczenie senność w ciągu dnia.

Faza 3.

W tej fazie eskaluje dosłownie wszystko co było dotychczas w fazie wcześniejszej. Dodatkowo może pojawić się handel różnego rodzaju narkotykami, prostytucja, utrata pracy, rezygnacja z edukacji, agresja, przedawkowania, zespoły odstawienne.

Faza 4.

W tej fazie zaczyna już bardzo cierpieć zdrowie psychiczne i somatyczne. Głód narkotykowy powoduje często tak irracjonalne zachowania w stosunku do wszystkich napotkanych ludzi, że osoba zażywająca substancje psychoaktywne staje się postrzegana jako osoba niebezpieczna.Pojawiają się paranoje narkotykowe, myśli i próby samobójcze.

Leczenie narkomanii jak przebiega?

Odwyk, detoks narkotykowy.

Jest to trudny proces i dlatego powinien być przeprowadzony przy pomocy odpowiednich specjalistów. Organizm będzie się domagał narkotyków. Często może być potrzebne odtrucie organizmu pod kontrola lekarza. Jednak czasami jest tak, że osoby uzależnione od narkotyków nie potrzebują odtrucia organizmu a jedynie pomoc psychiatryczną. W ośrodku leczenia uzależnień osoba uzależniona może odzyskać zdrowie fizyczne i psychiczne przy wsparciu wykwalifikowanej kadry.

Leczenia uzależnienia narkotykowego.

Leczenie uzależnień narkotykowych i nowych substancji psychoaktywnych polega na psychoterapii grupowej i indywidualnej przy wsparciu leczenia psychiatrycznego. Terapie zalecane przy uzależnieniu od narkotyków są długoterminowe. Dodatkowo po odbyciu leczenia w zamkniętym ośrodku zalecane jest uczestniczenie w grupach wsparcia, grupach terapeutycznych czy mitingach.

 

Etapy leczenia narkomanii.

Leczenie osób uzależnionych od narkotyków w większości przypadków powinno rozpocząć się od detoksykacji organizmu. Podczas detoksykacji powinna być prowadzona rozmowa motywacyjna mająca na celu zmotywowanie osoby uzależnionej do dalszej terapii. Osoby które odbyły detoksykacje i wyraziły chęć dalszego leczenia rozpoczynają terapie na etapie podstawowym. Etap podstawowy to czas na zdobywanie wiedzy o chorobie, nauki sposobów radzenia sobie z głodem narkotykowym, rozpoznawania sytuacji zagrażających, rozpoznawania i pracy ze swoimi uczuciami, przekonaniami. Kolejny etap terapii to sesje dotyczące nawrotów choroby. Sposoby rozpoznawania  i radzenia sobie z nawrotami. Jeżeli chodzi o etap terapii pogłębionej to jest czas w którym osoba uzależniona ugruntowana jest w trzeźwieniu. Zna już objawy głodu sposoby radzenia sobie z nim, ma wiedzę na temat uczuć , sposobów ich wyrażania, nazywania, posiada wgląd w siebie. Terapia pogłębiona to proces nabywania jeszcze większej umiejętności ważnych w trzeźwym życiu, umiejętności społecznych

Cel psychoterapii.

Celem terapii uzależnienia od narkotyków jest powrót do zdrowia fizycznego, psychicznego. Do ogólnego dobrostanu człowieka. Powrót do pełnienia ról społecznych np. rola ojca, męża, pracownika, ucznia, dziecka, brata. Poznanie siebie, swoich potrzeb i nabycie umiejętności dbania o siebie nie raniąc przy tym innych. Psychoterapia ma rozwijać i pomagać odnaleźć sens w życiu.

 

Po zakończeniu terapii narkotykowej w ośrodku zamkniętym zaleca się:

 • Kontynuowanie terapii w warunkach ambulatoryjnych.
 • Nie stosowanie żadnych substancji psychoaktywnych.
 • Uczestniczenie w grupach samopomocowych
 • Rozwijanie swoich pasji.
 • Dbanie o siebie o swoją psychikę i ciało poprzez aktywność fizyczną.

 

Jak pomóc osobie uzależnionej od narkotyków?

Pomoc jest motywowanie jej do podjęcia leczenia zarówno w formie stacjonarnej jak i w ambulatoryjnej. Podjęcie decyzji o leczeniu jest trudną decyzją dlatego warto pomimo złości, żalu i innych trudnych emocji wspierać osobę nam bliską która ma problem z uzależnieniem. Gdy osoba uzależniona podejmie leczenie odwykowe bardzo ważne aby bliscy skorzystali z pomocy specjalistów.

Jak poznać czy dziecko sięga po narkotyki? Wskazówki dla rodziców.

Częste objawy po użyciu narkotyków które występują to:

Zaczerwienienie oczu, bezsenność, nadmierna senność, wychudzenie, agresja, izolacja w domu, unikanie rozmów, spędzanie czasu samemu w pokoju przez większą część dnia bądź też spędzanie czasu poza domem z nieznanym rodzicom towarzystwem, wzmożony apetyt, gadatliwość, ospałość w ciągu dnia, smutek, zniechęcenie

Terapia dla współuzależnionych.

Terapia dla osób współuzależnionych czyli dla osób które żyją z osobami uzależnionymi powinna odbywać się równolegle do terapii osoby uzależnionej. Współuzależnienie to przystosowanie się do trudnej sytuacji w sposób który pochłania wręcz osoby które żyją z uzależnionymi. Cały świat kręci się wokół osoby uzależnionej. Bliscy zapominają kompletnie o sobie. Podczas terapii osoba współuzależniona zaczyna uczyć się dbania o siebie, stawiania granic, bycie asertywną, pracuje nad emocjami.

 

Leczenie narkomanii w ośrodku Osada Empatia

W naszym prywatnym ośrodku psychoterapii pracujemy poprzez psychoterapie grupową, indywidualną i farmakoterapie. Praca terapeutyczna opiera się na pracy nad emocjami. Uzależnienie jest chorobą emocji i dlatego też w naszym ośrodku pracy nad emocjami jest dużo. Ma to na celu jak największe poznanie samego siebie i swojej choroby jaką jest uzależnienie.