Jak rozwija się uzależnienie u młodzieży?

2 stycznia, 2023

Jak rozwija się uzależnienie u młodzieży?

Uzależnienie definiowane jest jako choroba mózgu, która wpływa zarówno na psychiczny, jak i fizyczny dobrostan osoby chorej. Dotyczyć to może każdego, niezależnie od płci czy wieku. Nie tylko dorośli mogą wpaść w szpony nałogu, zarówno alkoholowego, narkotykowego, jak i innych. Szczególnie podatna na rozwój uzależnień zarówno od różnych substancji, jak i behawioralnych, jest młodzież. Dowiedz się, co sprawia, że młodzi ludzie popadają w nałóg i jakie czynniki sprzyjają jego rozwojowi.

Uzależnienia wśród młodzieży – poszukiwanie akceptacji czy wołanie o pomoc?

Poszukiwanie aprobaty rówieśników nie jest niczym złym, ale tylko jeśli odbywa się to w granicach zdrowego rozsądku. Często jednak zdarza się, że młode osoby zrobią wszystko, żeby być akceptowanym i lubianym przez innych, w tym także sięgną po używki, takie jak alkohol, papierosy czy narkotyki. Uzależnienia wśród młodzieży często rozwijają się właśnie na skutek odczuwania rówieśniczej presji, silnej potrzeby akceptacji, a także czasami pod wpływem przymusu ze strony innych.

Uzależnienia młodzieży powodować mogą także różnego rodzaju zaburzenia i problemy natury psychicznej. Za pomocą różnych używek młode osoby mogą poszukiwać ukojenia i sposobu na odcięcie się od natrętnych myśli i codziennych zmartwień. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy ich rodzice i opiekunowie, a także nauczyciele nie zauważają problemów, z jakimi mogą się borykać, lub lekceważą je.

Dlaczego młodzież sięga po używki?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego młodzież sięga po używki. Wpływ na to może mieć wiele rozmaitych czynników. Wśród nich wymienić można te społeczne i psychologiczne. Często wiąże się to z odczuwaniem presji rówieśniczej, szczególnie w przypadku takich używek jak papierosy czy alkohol, a także chęci zaimponowania innym i dopasowania się do otoczenia. Niektórzy stają się też ofiarami szantażu lub przymusu – zwłaszcza mało asertywne i niepewne siebie dzieci.

Zdarza się również, że osoby w młodym wieku sięgają po używki z własnej woli, licząc, że pomogą im one przejść przez trudny, zwłaszcza pod względem emocjonalnym, okres dojrzewania. Nie raz ma to związek z różnymi niediagnozowanymi problemami, takimi jak stany lękowe, depresja czy zaburzenia odżywiania. Na rozwój uzależnień dzieci i młodzieży duży wpływ może mieć też brak zainteresowania i zaniedbanie ich potrzeb przez rodziców.

Najpopularniejsze uzależnienia wśród młodzieży

Uzależnienia wśród młodzieży można podzielić na behawioralne oraz te związane z zażywaniem substancji, w tym także psychoaktywnych. Pierwsze związane są ze stałym i przymusowym wykonywaniem określonych czynności, a wśród nich najpopularniejszy jest siecioholizm (nadmierne korzystanie z Internetu i komputera). Wśród tych drugich najbardziej powszechne są uzależnienia od alkoholu, nikotyny, a także narkotyków – marihuany, kokainy i heroiny.

Uzależnienia dzieci i młodzieży to problem, który ma istotny wpływ na ich psychofizyczny rozwój. Poddanie leczeniu młodych osób uzależnionych może zapobiec uszkodzeniom mózgu, który wciąż się rozwija. Często niezbędne w tym celu jest podjęcie decyzji o psychoterapii, a czasem nawet o pobycie w ośrodku leczenia uzależnień.