Jak pomóc nastoletniemu narkomanowi?

15 grudnia, 2022

Jak pomóc nastoletniemu narkomanowi?

Narkotyki to olbrzymie zagrożenie dla każdego, ale szczególnie dla ludzi młodych, dopiero kształtujących swoją osobowość. Chęć zdobycia akceptacji rówieśników lub ucieczki przed problemami może popychać ich w stronę używek, które wyniszczają nie tylko ciało, ale i umysł. Jak pomóc nastolatkowi, który wpadł w nałóg? Gdzie się skierować, aby uzyskać wsparcie?

Leczenie narkomanii u nieletnich

Wydawałoby się, że wystarczy obserwować dziecko, aby zauważyć niepokojące objawy mogące świadczyć o uzależnieniu. Niestety, współcześnie żyjemy w pośpiechu, a narkotyki wśród młodzieży pojawiają się coraz częściej. Nierzadko rodzice poświęcają potomstwu zbyt mało czasu. Kiedy orientują się, że ich syn bądź córka boryka się z nałogiem, choroba osiąga już znaczny poziom zaawansowania. Dziecko ma trudności w relacjach, kłopoty w szkole, negatywny wpływ substancji uzależniających widać też po jego organizmie. Wtedy na rozmowę bywa za późno – należy przystąpić do konkretnych działań.

Łatwiej skierować na leczenie uzależnień od narkotyków dziecko, które nie ukończyło 16 lat. Wystarczy, aby rodzice byli zgodni w swojej decyzji. Jeżeli potomek wykazuje symptomy nałogu, mogą umieścić go bez jego zgody w odpowiedniej placówce. Kiedy jedno z rodziców oponuje, konieczne będzie wdrożenie sądu rodzinnego. Przyczyny protestu mogą być przeróżne, włącznie z pewnością, że rodzina sama sobie poradzi albo ze wstydem, że otoczenie pozna prawdę. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że narkotyki wśród młodzieży to powszechny problem.

Odwyk dla nieletnich – jak zorganizować?

Osoba, która ukończyła 16 lat, musi udzielić zgody na udzielanie jej świadczeń zdrowotnych. W przypadku takim jak odwyk dla nieletnich zazwyczaj jej nie będzie. Opiekunom pozostaje wystąpienie do sądu opiekuńczego o umieszczenie nastolatka w zakładzie leczniczym. Istnieją dwie podstawy prawne, na których rodzic może się oprzeć: jedna to art. 12 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, natomiast druga to art. 30 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wniosek może złożyć jeden z rodziców, opiekun faktyczny bądź przydzielony z urzędu, jak również krewny w linii prostej lub rodzeństwo. Sąd może skierować nieletniego na leczenie uzależnień od narkotyków oraz rehabilitację. Nie ustala się z góry czasu terapii, nie może być jednak dłuższa niż 2 lata. W sytuacji, gdy uzależniony osiągnie pełnoletność przed końcem przymusowego leczenia, decyzją sądu terapia może zostać przedłużona (nie więcej niż określa to ust. 2).

Pomoc – prywatny ośrodek leczenia uzależnień dla młodzieży

To, co koniecznie należy podkreślić, to fakt, iż rodzice 16-latków oraz starszych dzieci (nieletnich) nie powinni zwlekać. Jeśli zastanawiają się, czy ich pociecha powinna przejść leczenie narkomanii, tak naprawdę nie mają wiele czasu. Postępowanie sądowe wymaga go dużo, począwszy od wyznaczenia terminu rozprawy, przez wydanie opinii przez biegłych, a skończywszy na ogłoszeniu oraz uprawomocnieniu się rozstrzygnięcia. Po ukończeniu przez potomka 18. roku życia szanse na poddanie go przymusowej terapii maleją praktycznie do zera. O ile nie wejdzie na drogę przestępstwa, nie wyleczy się, jeśli sam tego nie zechce. Póki więc nie osiągnął tego wieku, lepiej wziąć pod uwagę prywatny ośrodek leczenia uzależnień dla młodzieży. Wyspecjalizowana w tego typu pomocy placówka to właściwe miejsce, gdzie nastolatkiem zajmą się doświadczeni lekarze oraz terapeuci.