Czym jest terapia pogłębiona?

1 lutego, 2023

Czym jest terapia pogłębiona?

Istnieje wiele skutecznych metod, pomagających wyleczyć uzależnienie od alkoholu i innych używek. Wśród niż wymienić można pobyt w specjalistycznym ośrodku, psychoterapię indywidualną lub grupową, ewentualnie wspomaganą zaleconą przez lekarza farmakoterapią, a także terapię pogłębioną. Ten ostatni, szczególny rodzaj leczenia dba nie tylko rozwiązanie teraźniejszych problemów osoby uzależnionej, ale także tych przyszłych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź, na czym polega terapia pogłębiona, ile trwa i dla kogo będzie ona najlepszym rozwiązaniem.

Terapia pogłębiona – na czym polega

Podstawowy program leczenia, zazwyczaj wiążący się z pobytem w specjalistycznych ośrodku, w którym pacjent otrzymuje niezbędną pomoc w postaci detoksu, terapii indywidualnej i/lub grupowej oraz w niektórych przypadkach farmakologii, to dopiero początek drogi w walce z uzależnieniem. Kolejny jej etap to terapia pogłębiona. Na czym polega? Przede wszystkim na kreowaniu takiego obrazu przyszłości, który jest pozytywny i daje narzędzia do radzenia sobie samemu z chorobą osobie uzależnionej poprzez wprowadzanie zmian i nowych rutyn w jej życiu. Jest to niezbędna praca terapeutyczna, służąca podtrzymywaniu pewności i wytrwałości w walce z nałogiem.

Dla kogo przeznaczona jest terapia pogłębiona?

Na terapię pogłębioną zdecydować może się każdy, kto chce wytrwać w trzeźwości i zacząć ponownie samodzielnie funkcjonować. Powrót do pracy, codziennych obowiązków i problemów, a także rodziny i znajomych, może wiązać się z dużym stresem i w związku z tym pokusą sięgnięcia po używki. Dalsza psychoterapia pozwoli na przepracowanie nowych obaw i wątpliwości związanych z życiem w trzeźwości. Na tym etapie osoba uzależniona może także z pomocą terapeuty wypracować nowe metody radzenia sobie ze stresem i silnym emocjami, również z agresją. Może być to szczególnie pomocne w odbudowywaniu więzi z rodziną, które mogły ucierpieć na skutek związanych z uzależnieniem destrukcyjnych zachowań.

Terapia pogłębiona DDA

Terapia jest często konieczna nie tylko dla osoby uzależnionej, ale także dla członków jej rodziny. Często towarzyszą one na każdym etapie walki z chorobą, również w gorszych momentach, które mogą negatywnie wpływać nie tylko na relacje z nimi, ale także na ich zdrowie psychiczne. Szczególnie narażone są dzieci osób uzależnionych, obserwujące zmagania rodziców z używkami od najmłodszych lat. W przypadku alkoholu można mówić tu o DDA, czyli dorosłych dzieciach alkoholików. Osoby te doświadczyły traumy, która tak jak uzależnienie rodziców, wymaga wyleczenia i przepracowania podczas sesji indywidualnych lub grupowych. Terapia pogłębiona DDA to jedna z dróg poradzenia sobie z przeszłością i naprawienia rodzinnych relacji.

Terapia pogłębiona – ile trwa?

Na pytanie ile trwa terapia pogłębiona, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb oraz możliwości pacjenta, a także czynionych przez nich postępów w trakcie leczenia. Z założenia tego typu terapia trwać może rok lub dłużej. Ważne jest osiągniecie zadowalających efektów, a nie jak najszybsze zakończenie tego etapu walki z nałogiem.